Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

Задържан за принудително настаняване за лечение по закона за здравето

Адвокат по наказателно право

Клиент е задържан от полицейски органи след съседска свада, като след откарването в районното управление е задържан за принудително настаняване в заведение за лечение на психично болни по реда на чл. 155 от Закона за здравето, като не му е било обяснена нито причината за задържане, нито за откарване в болничното заведение. На следващия ден бе насрочено дело за предварително изслушване. Съдът прекрати делото, като освободи клиентът ден след задържането. Това се случи, тъй като в хода на съдебното следствие разкрихме, че обстоятелствата при задържането са изфабрикувани от съсед. В момента се извършва проверка по подаден сигнал чрез мен от клиента за набедяване и лъжесвидетелстване на съседа. Относно задържане в районно управление, заповедта за задържане за 24 часа е атакувана в съда, като е има влязло в сила решение, с което заповедта е отменена, и е присъдено обезщетение за незаконното задържане на клиента.

РЕЗУЛТАТ: ОСВОБОДЕН

Бивш съпруг на клиент започва да развива психично разстройство, което го прави опасен за хората около него, включително и общите им деца. След множество молби, психично болният отказва да се лекува, нито стационарно, нито амбулаторно. След като клиентът се обърна към мен, изготвих сигнал до прокуратурата по чл. 155 и следващите от Закона за здравето. Прокурорът назначи проверка, която бе извършена от полицейски служители, включително разпити на множество лица свързани със случая. На прокурора бе предоставена достатъчно информацията за наличието на опасно психично заболяване, като вкара в съда искане за принудително настаняване. В последващото дело, съдът назначи двуседмична експертиза, извършено при принудително настаняване. Резултати от експертизата бяха недвусмислени, и със съдебно решение психично болния бе настанен за амбулаторно лечение в срок от 2 месеца. Съдът прие, че са налице предпставките по чл. 155 от Закона за здравето, а именно „ На задължително настаняване и лечение подлежат лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2, които поради заболяването си могат да извършат престъпление, което представлява опасност за близките им, за околните, за обществото или застрашава сериозно здравето им.“ В следствие на лечението, здравето на настаненото лице се подобри, като лечението премина в стационарна форма.

РЕЗУЛТАТ: ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАСТАНЯВАНЕ


Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

0889508502