Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

Задържане под стража – за 24 часа (арест), за 72 часа, мярка за неотклонение. Нужен ли Ви е адвокат?

Целта на настоящата публикация е да помогне на читателя да разграничи различните видове задържане под стража за които се използва една и съща терминология, но различно законово основание, както и да разясни ролята на адвоката в тези случаи. Като цяло задържането под каквато и да е форма представлява намеса в едно от основните права и свободи на човека защитено както с Конституцията на Република България така и с Европейската конвенция за защита на правата и свободите на човека, а именно правото на свободно придвижване. Поради това задържането е допустимо само със закон, и то при определени изисквания и гаранции, включително определен срок.

Важно! Абсолютно недопустимо е да има неопределено по време задържане, както и задържане след изтекъл срок, или задържане без основание. За съжаление в България все още се борим с тези проблеми, въпреки многократните директиви и укази от Европейския съюз към нас в тази насока. Това е и причината за лавината от спечелени дела срещу България в Европейския съд по правата на човека от лица жертви на незаконно задържане от държавните органи.

Задържане за 24 часа според ЗМВР.

По-популярно у нас като 24-ка, или арестуване, задържането намира своето правно основание в чл. 72, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Полицейските органи могат да задържат лице при една от следните хипотези:

1. Когато има данни, че лицето извършило престъпление;

2. Когато след надлежно предупреждение лицето съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба;

3. Когато лицето показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност;

4. При невъзможност да се установи самоличността на лицето;

5. Когато лицето се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на орган на съдебната власт;

6. Когато лицето е обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

7. в други случаи, определени със закон.

Това задържане не може да продължи за повече от 24 часа при никакви условия, като за него се издава изрична заповед която има точно определено съдържание посочено в чл. 74 от ЗМВР. Липсата на някой елемент от съдържанието е основание заповедта да бъде обжалвана. Това се случва по-често едва след изтичането на задържането, но ако заповедта бъде отменена от съда като незаконосъобразна, това е основание да се търси обезщетение за незаконно задържане.

Задържане на обвиняем до 72 часа за довеждането му пред съда.

Основанието за това задържане се намира в чл.64, ал.2 от НПК, като целта е прокурора да постанови едно лице да бъде доведено пред съд за му взета мярка за неотклонение. В практика често се получава това задържане да е последващо на 24-часовото по ЗМВР, като арестуваните лица са задържани за срок от 96 часа или 4 дни преди дори да стигнат до съд, като за това България търпи дългогодишна критика от Европейския съюз. Спрямо стандартите на ЕС, това ограничаване на човешките права е допустимо само с намесата от съд. Следва да се отбележи, че при довеждането пред съд, не е задължително на задържането лице да му бъде наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен арест“, а може да бъде наложена по-лека или въобще да не бъде взета такава.

Мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Задържането под стража се счита за най-рестриктивната мярка за неотклонение, целяща да осигури присъствието на обвиняемия /подсъдимия в производството. Задържането под стража означава, че сте задържан, докато полицията разследва престъплението и може да продължи по време на съдебната фаза. Дали да Ви задържат, трябва да се реши от съда. Може също да бъдете задържан, когато съдебният процес вече е започнал. Тогава решението да Ви задържат се взема от същия съд, който разглежда делото Ви. В България задържането се осъществява в следствен арест.

За да бъде взета тази мярка следва да са налице няколко основания посочени в чл. 63, ал. 1 от НПК , а именно когато е налице обосновано предположение, че Вие сте извършили престъпление, което се наказва с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, и доказателствата по делото сочат, че съществува реална опасност да се укриете или да извършите престъпление. Мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от осем месеца, ако Вие сте привлечени като обвиняем за тежко умишлено престъпление, и повече от една година и шест месеца, сте привлечеи като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание. Във всички останали случаи задържането под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от два месеца.

Веднъж взета, тази мярка подлежи на обжалване пред по-горен съд, но дори да бъде приведено в изпълнение, Вие имате възможност да искате от съда мярката да бъде преразгледана при определени условия посочени в НПК.

Каква е ролята на адвоката?

Ролята на адвоката по наказателно право в процеса относно вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ е изключително важното, защото това е първия път когато сте изправени пред съд във връзка с обвинението. Когато сте задържан под стража, вие сте обвиняем в наказателното производство. Съдебният Ви процес може дори да е започнал. Фактът, че сте задържан, не означава, че нямате право да подготвите защитата си. Вашето право да участвате в производството и да имате адвокат е посочено в НПК. Важно е да имате адвокат, който да Ви помогне да оспорите задържането си и да подготвите защитата си. В България само адвокати могат да Ви защитават в наказателното производство, когато защитата е задължителна.

Имате право да се срещате свободно с адвоката си по време на задържането си, но трябва да спазвате вътрешния ред на следствения арест. Администрацията на следствения арест и на затвора трябва да гарантира, че можете да се срещате адвоката си поверително. Надзирателите или другите служители не трябва да подслушват разговорите Ви или да ги следят чрез видеонаблюдение. Имате право и да се обаждате, да пишете и да получавате писма от адвоката си. Имате право на конфиденциалност. Това означава, че служителите на мястото за задържане не трябва да подслушват Вашите разговори или да четат Вашите писма.


Наказателен адвокат Добри Райков предоставя правна помощ по наказателно право в случаите на задържане под стража – за 24 часа (арест), за 72 часа, мярка за неотклонение.

Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

Последни публикации

Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
02/06/2023
Правото на свобода на словото и изразяването
Правото на свобода на словото и изразяването
20/05/2023
Претърсване и изземване
Претърсване и изземване
10/04/2023

Тагове

АУАН Адвокат доброволно предаване Адвокат досъдебно производство Адвокат задържане под стража София Адвокат кражба Адвокат наказателно право Адвокат обжалване Адвокат пострадал КАТ Лъжесвидетлстване Опит за престъпление Пострадал адвокат КАТ адвокат за наркотици адвокат наказателно право софия адвокатска кантора София адвокатска кантора наказателно право София адвокат средна телесна повреда алкохол доброволно предаване добър адвокат наказателно право добър наказателен адвокат досъдебно производство държане на наркотични вещества задържане в полицията задържане под стража заповед за задържане заповед за напускане на общинско жилище изземване на наркотици кражба набедяване наказателно постановление наказателно право отказ от дрегер отказ от проба престъпление претърсване претърсване и изземване принудително настаняване за лечение притежание на наркотици протокол за претърсване и изземване телесна повреда употреба на наркотици шофиране под въздействие на алкохол шофиране след употреба на наркотици
0889508502