Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Адвокат по наказателно право

Адвокат по наказателно право

При наказателно преследване от страна на разследващи органи и съд, винаги е необходими наемането на добър адвокат наказателно право, който да защитава Вас и вашите интереси.

 
Процесуално представителство,

Процесуално представителство

Когато сте обвиняем или подсъдим по наказателно дело, или сте пострадал от такова, е нужно да си наемете добър адвокат по наказателно право, който да Ви представлява.

 
Административно Наказателно право

Административно Наказателно право

Наказанията за административните нарушения се налагат с наказателни постановления, които се обжалват пред съд.

ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Помощ на пострадали от престъпления

Добрият адвокат по наказателно право не защитава само обвинените в престъпления, но и помага на пострадалите като защитава техните интереси в ролята на техен повереник

 
Правна помощ

Правна помощ

Работата на адвокат по наказателно право включва: консултации, запознаване с дела, изготвяне на книжа-жалби, сигнали, молби, тъжби, писмени становища и др.

 
ЗОДОВ

ЗОДОВ

Независимо дали става въпрос за отменен акт или оправдателна Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ Ви дава право да получите парично обезщетение.

 
0889508502