Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Процесуално представителство

Процесуално представителство

Процесуално представителство по наказателни дела е участие от Ваше име пред държавен орган (съд, разследващи органи, прокуратура) от който зависи упражняването или защитата на Ваши права и интереси. Представителството се извършва след упълнощаване и дава правото на адвоката по наказателно право да започне реалната защита на вашите интереси.

 

Когато се нуждаете от адвокат по наказателно право, който да защитава вашите права и интереси в наказателния процес, при ангажирането на такъв, е необходимо да го упълномощите като Ваш представител в процеса.

Поемането на защита и процесуално представителство по наказателни дела  са пряко свързани, като не може едното без другото. Като защитник на моите клиента влагам цялата си енергия, усилия, знания и опит за да се стигне до най-добрия възможен резултат. Защитата на подсъдими и обвиняеми е изкуство, като се изисква внимание към всеки отделен казус и грамотно водене на съдебния процес, включително съблюдаване дали не се нарушават правата на обвиняемите и подсъдимите, и както и процесуалните норми.

Процесуалното представителство не се изчерпва само със защита на обвиняеми и подсъдими по наказателни дела, като в него се включва и упълномощаване от пострадалите от престъпление под формата на повереник. Повереникът защитава интересите на пострадалите в досъдебна фаза, и в съдебна фаза, когато чрез повереника може да се конституират като частен обвинител и граждански ищец. Според НПК, Чл. 76.

„Пострадалият, претърпял имуществени или неимуществени вреди от престъпление, което се преследва по общия ред, има право да участва в съдебното производство като частен обвинител. След смъртта на лицето това право преминава върху неговите наследници.“

Фигурата на гражданския ищец е уредена в Чл. 84, ал. 1 от НПК „ Пострадалият или неговите наследници, както и юридическите лица, които са претърпели вреди от престъплението, могат
да предявят в съдебното производство граждански иск за обезщетение на вредите и да се установят като граждански ищци.“


Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

0889508502