Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

АДВОКАТ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Процесуално представителство

Процесуалното представителство е участие от Ваше име пред държавен орган (съд, разследващи органи, прокуратура) от който зависи упражняването или защитата на Ваши права и интереси. Представителството се извършва след упълнощаване и дава правото на адвоката по наказателно право да започне реалната защита на вашите интереси.

Какво действия се извършват от адвокат при процесуално представителство?

На първо място трябва да разграничим двете фази на наказателното производство – съдебна и досъдебна. В досъдебната фаза се развива дейността на разследващите органи по разкриване на престъпление. В тази фаза адвокатът процесуален представител следи за спазването на правата на обвиняемия които включват правото научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник.

Какви права има защитникът при процесуално представителство?

Обвиняемият има право защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие. Самият защитник има самостоятелни права които включват правото да се среща насаме с обвиняемия; да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда и на органите на досъдебното производство, които накърняват правата и законните интереси на обвиняемия. Защитникът има право да участва във всички действия по разследването с участие на обвиняемия, като неявяването му не възпрепятства тяхното извършване.

След като уточнихме какво представлява процесуалното представителство на досъдебна фаза, време е да посочим на съдебната фаза. Делото вече е внесено в съда, и обвиняем е предаден за съдене, като вече е подсъдим. Неговият защитник – адвокат по наказателно право е самостоятелна страна в съдебното производство, като основната задача е да постигне най-добрия резултат, което често означава оправдателна присъда.

Може  да разчитате на мен, адвокат по наказателно право Добри Райков, да поема защитата по вашето дело. Завършил съм Юридическия факултет на Университета по национално и световно стопанство в гр. София, с отличие по дисциплините „Наказателно право“ и „Наказателен процес“. Разполагам с богат и дългогодишен опит в сферата на наказателното право, като съм специализирал в тази област.

За мен най-важно е да постигна възможно най-добрия резултат за клиента. Умея отлично писмено и устно да ползвам английски език, като съм отличен със сертификат за най-високо ниво С2 от Кеймбриджки унивеситет , както и френски език, като това ми е позволявало и помагало в практиката да водя кореспонденция и дела, както с чуждестранни клиенти, така и с наднационалните европейски институции включително Европейския съд по правата на човека.


Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

0889508502