Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

ПРОУЧВАНЕ НА ДЕЛО

Проучване на дело

Проучване на дело

При проучване на дело използвам всичките знания и опит от сферата на наказателното право за да Ви представя възможно най-точния, ясен и задълбочен анализ на делото, както и да дам мнение за бъдещите действия които следва да се предприемат.

Запознаването с дела представлява дейност при която клиентът упълномощава адвокат по наказателно право да изиска и да изучи едно вече образувано съдебно наказателно дело. Пълномощното се изисква за да може да бъде получен достъп до делото. След запознаване с делото, адвокатът по наказателно право дава своето мнение, което може да бъде както в писмен вид, така и в устен. Алтернативно, възможно е клиентът да донесе окомплектовоното дело, ако е в негово притежание, и да го остави за детайлно проучване. Целта е адвокатът по наказателно право да даде своето мнение по съдбата на делото.


Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

0889508502