Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

Протокол за доброволно предаване

При извършване на дейност по разследване и разкриване на престъпления, един от способите за събиране на доказателства е тяхното изземване. То може да бъде осъществено по няколко начина, но в настоящата статия ще се фокусирам върху доброволното предаване на веществени доказателства с т.нар. „протокол за доброволно предаване“.

Какво всъщност представлява протоколът в юридическия свят ?

Протоколът се съставя в писмена форма и отразява действията, извършени от и пред съответния орган, както и за обективирането на установените от органа факти и обстоятелства. При спазването на формалните изисквания по съставянето на протоколите същите се ползват с доказателствена сила и тежестта по оборване на удостоверителните изявления, съдържащи се в тях се носи от лицето, което ги оспорва. И щом се нарича „протокол за доброволно предаване“, значи с този документ се удостоверява предаването на някакви предмети без упражнена държавна принуда. Или иначе казано, лицето по своя воля дава на разследващите органи търсените от тях предмети-веществени доказателства.

След като вече определихме какво представлява протоколът за доброволно предаване, е ред да се занимаем с проблемите свързани с него. Най-съществения от тях е невъзможността действията свързани със съставянето на протокола, и съответното фактическо предаване да се проверят в хода на съдебното следствие.

Какъв е редът за изготвяне на протокол за доброволно предаване?

ВАЖНО! Редът за изготвяне на този протокол не е регламентиран в НПК. Стига се дори по-далеч, като ВКС в Решение №97/2011 г. 3-то НО и Решение №14/2011 г. 3-то НО, е приел че

„няма изискване протоколът за доброволно предаване да бъде съставен от разследващ орган, тъй като това не документ, регламентиран в НПК. Няма пречка неговият съставител да бъде свидетел по делото.“

От всичко това следва, че при изземване на веществени доказателства и приобщаването им по делото с протокола за доброволно предаване, в много по-малка степен, дори нищожна, е осигурено правото на защита на обвиняемия. В контраст, при изземване на доказателства с протокол за претърсване и изземване е нужно, както протоколът да бъде съставен от разследващ орган, така и същият да бъде подписан от двама свидетели /поемни лица/, които трябва да следили за законността при фактическото претърсване и изземване, както и цялото това действие да бъде одобрено от съд. При доброволното предаване нито има свидетели, нито има разследващ орган, нито има съд.

Една съвсем често срещана ситуация е предаването на наркотични вещества /марихуана напр./ доброволно с протокол за доброволно предаване. Делата които започват по този начин в повечето пъти завършват с осъдителна присъда или споразумение /признаване на вина/. Но дали това предаване е било наистина доброволно? Дали не е бил упражнен полицейски натиск, че дори и насилие, за да се предаде доброволно? На тези въпроси отговори няма, а и не могат да се търсят в съда, защото законодателят не е предвидил нито един механизъм за проверка на протокола за доброволно предаване. Единственото правилно действие, когато едно лице бива задържано, е да се свърже с адвокат по наказателно право.


Наказателен адвокат Добри Райков предоставя правна помощ по наказателно право в случаите на предаване с протокол за доброволно предлагане.

Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

Последни публикации

Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
02/06/2023
Правото на свобода на словото и изразяването
Правото на свобода на словото и изразяването
20/05/2023
Претърсване и изземване
Претърсване и изземване
10/04/2023

Тагове

АУАН Адвокат доброволно предаване Адвокат досъдебно производство Адвокат задържане под стража София Адвокат кражба Адвокат наказателно право Адвокат обжалване Адвокат пострадал КАТ Лъжесвидетлстване Опит за престъпление Пострадал адвокат КАТ адвокат за наркотици адвокат наказателно право софия адвокатска кантора София адвокатска кантора наказателно право София адвокат средна телесна повреда алкохол доброволно предаване добър адвокат наказателно право добър наказателен адвокат досъдебно производство държане на наркотични вещества задържане в полицията задържане под стража заповед за задържане заповед за напускане на общинско жилище изземване на наркотици кражба набедяване наказателно постановление наказателно право отказ от дрегер отказ от проба престъпление претърсване претърсване и изземване принудително настаняване за лечение притежание на наркотици протокол за претърсване и изземване телесна повреда употреба на наркотици шофиране под въздействие на алкохол шофиране след употреба на наркотици
0889508502