Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

В разпоредбите от чл. 159 до чл. 165 от НПК са посочени изискванията за претърсване и изземване. Съгласно чл. 162, ал. 1 от НПК, претърсването и изземването се извършва в присъствието на поемни лица и на лицата които използват процесните помещения, алтернативно, ако те не могат да присъстват е нужно присъствието на представител на общината и кметството.

Когато става въпрос за служебно помещение собственост на юридическо лице приложение намира чл. 162 , ал. 3 от НПК, според който е необходимо присъствието на представител на ЮЛ. От Реш №  592 от 14.05.2014 г. на ВКС II НО по НД № 2115/2013 г.  става ясно, че:

„Служебното помещение се ползва със същата неприкосновеност с каквато и частното, което принципно положение произтича от разпоредбата на чл. 162, ал. 3 от НПК, а е утвърдено и в практиката на ЕСПЧ – решение на ЕСПЧ от 16.12.1992 г. по делото Ниемец срещу Федерална Република Германия. „

Установената от чл. 162, ал. 3 от НПК необходимост от присъствието на „представител на службата”, като това е допълнително изискване за законност при провеждането на претърсване и изземване в ползвани от държавни или общински служби помещения, като не изключва, нито замества участието на лицето, срещу което е предприета принудителната намеса, съгласно чл. 162, ал.  Претърсването и изземването се извършва в присъствието на поемни лица.

В случай на неспазване на правилата на НПК, според горепосоченото решение на ВКС:

„За да бъдат инкорпорирани към доказателствения материал резултатите от съответното действие по разследването, същото следва да бъде осъществено при условията и по реда на НПК. Процесуалният закон установява строг ред за извършването на съответните действия и съставянето на протоколите за тях именно с оглед предназначението им да служат като доказателство за провеждането на тези действия, реда и начина на осъществяването им, присъствалите лица и т. н. Доказателствените средства, чрез които в процеса се възпроизвеждат релевантни за делото факти, са стриктно регламентирани, за да се гарантират правата на страните, да се изключи опасността от произвол и да се осигури достоверността на фактите, върху които се основава присъдата. Неспазването на съответните законови изисквания при извършването на процесуална дейност, вкл. осъществяването на претърсване и изземване, както и съставянето на протоколите за следствени действия се санкционира с недопускане на опорочените доказателствени средства, а това означава и недопускане на съответните доказателства.“


Наказатален адвокат Добри Райков предоставя правна помощ по наказателно право в случаите на обвинение в опит на извършване на престъпление.

Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

Последни публикации

Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
02/06/2023
Правото на свобода на словото и изразяването
Правото на свобода на словото и изразяването
20/05/2023
Вина
Вина- част 2
27/01/2023

Тагове

АУАН Адвокат доброволно предаване Адвокат досъдебно производство Адвокат задържане под стража София Адвокат кражба Адвокат наказателно право Адвокат обжалване Адвокат пострадал КАТ Лъжесвидетлстване Опит за престъпление Пострадал адвокат КАТ адвокат за наркотици адвокат наказателно право софия адвокатска кантора София адвокатска кантора наказателно право София адвокат средна телесна повреда алкохол доброволно предаване добър адвокат наказателно право добър наказателен адвокат досъдебно производство държане на наркотични вещества задържане в полицията задържане под стража заповед за задържане заповед за напускане на общинско жилище изземване на наркотици кражба набедяване наказателно постановление наказателно право отказ от дрегер отказ от проба престъпление претърсване претърсване и изземване принудително настаняване за лечение притежание на наркотици протокол за претърсване и изземване телесна повреда употреба на наркотици шофиране под въздействие на алкохол шофиране след употреба на наркотици
0889508502