Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

Правото на свобода на словото и изразяването

В чл. 10, т.2 от Европейската конвенция за правата на човека е заложено правото на свободно изразяване което не може да бъде ограничено освен, ако е установено в закон, и е необходимо в демократично общество. В българския правен ред първото условие намира проявление в случаите на засягане на честта и доброто име по смисъла на чл.146 и чл.147 от НК– престъпленията обида и клевета.

Според Европейския съд по правата на човека в делото Хендисайт срещу Великобритания, относно второто условие, е приел, че

Свободата на изразяване съставлява една от съществените основи на демократичното общество, едно от базовите условия за неговия напредък и за развитието на всеки човек. При условията на ал.2 чл.10, тя е приложима не само към „информацията“  и „идеи“, които са приети благосклонно или с безразличие, но също и към тези, които обиждат, шокират или притесняват държавата или която и да е част от населението.“

Свобода на словото в България

Предизвикателството пред българските съдилища е да преценят дали информацията която притеснява или шокира, такава каквато е посочено в ЕКПЧ и в цитираното дело на ЕСПЧ, макар и да попада в категорията на „свобода на слово“ се явява  невярна от една страна, а от друга страна представлява приписване на позорно обстоятелство или престъпление- деяние което е наказуемо по чл. 147 НК. От друга страна следва да е налице граница между „свобода на словото“ и обидата, като тази граница се пресича когато целта на едно мнение прерасне от критика в такава целяща да урони честта и достойнството на отсрещната страна. Поради тези причини се разкрива необходимостта в ограничаване на правото на изразяване по чл.10 ал.2  от ЕКПЧ за защитаване на достойнството и доброто име на лицата. Отражение на това ограничение са инкриминираните деяния – обида и клевета.

За консултация относно правните измерения на „свобода на словото“, както и във връзка с престъпленията „Обида“ и „Клевета“ може да се обърнете към адвокат специалист по наказателно право. Аз, адвокат наказателно право Добри Райков, разполагам с нужните знания, умения и опит да съдействам с вашия казус.


Наказатален адвокат Добри Райков предоставя правна помощ по наказателно право в случаите на обвинение в опит на извършване на престъпление.

Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

Последни публикации

Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
02/06/2023
Претърсване и изземване
Претърсване и изземване
10/04/2023
Вина
Вина- част 2
27/01/2023

Тагове

АУАН Адвокат доброволно предаване Адвокат досъдебно производство Адвокат задържане под стража София Адвокат кражба Адвокат наказателно право Адвокат обжалване Адвокат пострадал КАТ Лъжесвидетлстване Опит за престъпление Пострадал адвокат КАТ адвокат за наркотици адвокат наказателно право софия адвокатска кантора София адвокатска кантора наказателно право София адвокат средна телесна повреда алкохол доброволно предаване добър адвокат наказателно право добър наказателен адвокат досъдебно производство държане на наркотични вещества задържане в полицията задържане под стража заповед за задържане заповед за напускане на общинско жилище изземване на наркотици кражба набедяване наказателно постановление наказателно право отказ от дрегер отказ от проба престъпление претърсване претърсване и изземване принудително настаняване за лечение притежание на наркотици протокол за претърсване и изземване телесна повреда употреба на наркотици шофиране под въздействие на алкохол шофиране след употреба на наркотици
0889508502