Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

ПРАВНА ПОМОЩ

Наказателен адвокат
Правна помощ

Правна помощ

Освен процесуалното представителство адвокатът по наказателно право развива многостранна дейност в помощ на своите клиенти която включва:

  • консултации;
  • запознаване с дела;
  • изготвяне на книжа, като жалби, сигнали, молби, тъжби, писмени становища, граждански иск и др.

Консултацията при адвокат по наказателно право представлява най-често лична среща в кантора, където клиентът описва своя проблем и задава съответните въпроси, а адвокатът, използвайки своите познания и опит, му отговоря. Това е разяснение изискващо специални знания които обикновеният човек не притежава. Може да бъде извършена и писмена консултация, като адвокатът изготвя писмен документ в който излага мнението си по проблема.

Запознаването с дела представлява дейност при която клиентът упълномощава адвокат по наказателно право да изиска и да изучи едно вече образувано съдебно наказателно дело. Пълномощното се изисква за да може да бъде получен достъп до делото. След запознаване с делото, адвокатът по наказателно право дава своето мнение, което може да бъде както в писмен вид, така и в устен.

Как се изготвят книжа?

Изготвянето на книжа е една изключителна широка дейност която е свързана със създаването на документи нужни на клиента за защита на неговите интереси. С жалбата се изразява недоволство от един държавен акт пред по висшестоящ орган, докато с молбата се моли съответния орган да даде своето разрешение по процесуален въпрос. Сигналите се подават най-често до прокуратуратавъв връзка с възприето престъпление. Тъжбата е инструмент с който се инициират наказателните дела от частен характер при престъпления с по-ниска степен на обществена опасност.

Може  да разчитате на мен, адвокат Добри Райков, да защитавам вашите интереси като пострадал за да получите справедливост в наказателно дело. Завършил съм Юридическия факултет на Университета по национално и световно стопанство в гр. София, с отличие по дисциплините „Наказателно право“ и „Наказателен процес“. Разполагам с богат и дългогодишен опит в сферата на наказателното право, като съм специализирал в тази област.

За мен най-важно е да постигна възможно най-добрия резултат за клиента. Умея отлично писмено и устно да ползвам английски език, като съм отличен със сертификат за най-високо ниво С2 от Кеймбриджки унивеситет , както и френски език, като това ми е позволявало и помагало в практиката да водя кореспонденция и дела, както с чуждестранни клиенти, така и с наднационалните европейски институции включително Европейския съд по правата на човека.


Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

0889508502