Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

Пострадалите от престъпление в България

Какво означава пастрадал в престъпление?

Както личи от самото значение на думата „пострадал”, най-общо можем да го определим като жертва на престъпление или друго правонарушение. Тези лица могат да са пряко физически засегнати от отрицателното деяние, като бъдат непосредствено пострадили, например лице което е било блъснато от пиян шофьор, или на което е била нанесена телесна повреда след футболен мач. Могат да бъдат и наследниците на пострадалия, който е починал.

Пострадал, според Наказателно процесуалния кодекс, е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението. Следва да се отбележи, че не за всички престъпления могат да се искат неимуществени вреди, но за това по-долу. Важното е, че във всеки случай пострадалите от престъпление могат да играят важна роля както в хода на разследването, така и в съдебното производство.

В досъдебното производство пострадалият има следните права

  • да бъде уведомен за правата си в наказателното производство
  • да получи защита за своята сигурност и тази на близките си
  • да бъде информиран за хода на наказателното производство;да участва в производството съгласно установеното в този кодекс
  • да прави искания, бележки и възражения
  • да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство да има повереник.

Правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес за призоваване в страната. За да упражни пълно тези свои права е силно препоръчително пострадалите да потърсят адвокатска помощ, като наемат добър адвокат по наказателно право.

Какво се случва с пострадалите когато делото бъде внесено в съда, и започне същинската фаза на процеса ?

Има няколко възможности. На първо място, пострадалия може да бъде само и единствено свидетел. Това не прегражда неговата възможност при една осъдителна присъда да иска обезщетение в гражданския съд по реда и правилата на гражданския процесуален кодекс. На следващо място, пострадалия може да бъде страна в съдебното производство като се конституира като „частен обвинител” и/или „граждански ищец”. Всъщност най-популярният вариант е комбинация от трите възможности, като често пострадалите са едновременно свидетели, частни обвинители и граждански ищци.

Каква е ролята на адвоката в този случай?

Препоръчително е, ако пострадалият не е ангажирал адокат по наказателно право до този момент, то в съдебна фаза да промени това. Така наказателният адвокат може да помогне на пострадалия да бъдат изготвени молбите за конституиране като „частен обвинител” и „гражданск ищец” и представени в съда в правилния момент. По-нататък участието на адвоката в съдебното производство като процесуален представител на пострадалия е в ролята на „повереник”, който най-общо казано се грижи изцяло за интересите на пострадалият в хода на съдебното производство.

За финал на това кратко разяснение, защо не всички пострадали могат да претентендират неимуществени вреди ?

Отговорът е доста прост, а именно защото неимуществените вреди се свързват с преживяни болки и страдания, които тъй като няма как да бъдат компенсирани по друг начин, се оценяват в пари. Или иначе казано, пострадал от нанесена телесна повреда има всички основания да претендира и неимуществени вреди предвид болките и страданията които е изживял, но пострадалият от кражба не можа да иска да му бъдат присъдени неимуществени вреди, предвид факта, че посегателството е било само срещу неговото имотно състояние.


Наказателн адвокат Добри Райков предоставя правна помощ по наказателно право на пострадали от престъпление.

Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

Последни публикации

Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
02/06/2023
Правото на свобода на словото и изразяването
Правото на свобода на словото и изразяването
20/05/2023
Претърсване и изземване
Претърсване и изземване
10/04/2023

Тагове

АУАН Адвокат доброволно предаване Адвокат досъдебно производство Адвокат задържане под стража София Адвокат кражба Адвокат наказателно право Адвокат обжалване Адвокат пострадал КАТ Лъжесвидетлстване Опит за престъпление Пострадал адвокат КАТ адвокат за наркотици адвокат наказателно право софия адвокатска кантора София адвокатска кантора наказателно право София адвокат средна телесна повреда алкохол доброволно предаване добър адвокат наказателно право добър наказателен адвокат досъдебно производство държане на наркотични вещества задържане в полицията задържане под стража заповед за задържане заповед за напускане на общинско жилище изземване на наркотици кражба набедяване наказателно постановление наказателно право отказ от дрегер отказ от проба престъпление претърсване претърсване и изземване принудително настаняване за лечение притежание на наркотици протокол за претърсване и изземване телесна повреда употреба на наркотици шофиране под въздействие на алкохол шофиране след употреба на наркотици
0889508502