Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Адвокат по наказателно право
ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Помощ на пострадали от престъпления

Какво значи пострадал от престъпление?

Както личи от самото значение на думата „пострадал”, най-общо можем да го определим като жертва на престъпление или друго правонарушение. Тези лица могат да са пряко физически засегнати от отрицателното деяние, като бъдат непосредствено пострадили, например лице което е било блъснато от пиян шофьор, или на което е била нанесена телесна повреда след футболен мач,  както могат да бъдат и наследниците на пострадалия, който е починал.

Пострадал, според Наказателно процесуалния кодекс, е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението. Следва да се отбележи, че не за всички престъпления могат да се искат неимуществени вреди, но за това по-долу. Важното е, че във всеки случай пострадалите от престъпление могат да играят важна роля както в хода на разследването, така и в съдебното производство.

В досъдебното производство пострадалият има следните права:

  • да бъде уведомен за правата си в наказателното производство;да получи защита за своята сигурност и тази на близките си;
  • да бъде информиран за хода на наказателното производство;
  • да участва в производството съгласно установеното в този кодекс; да прави искания, бележки и възражения;
  • да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство да има повереник.

Правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес за призоваване в страната. За да упражни пълно тези свои права е силно препоръчително пострадалите да потърсят адвокатска помощ, като наемат добър адвокат по наказателно право.

Какво се случва с пострадалите когато делото бъде внесено в съда, и започне същинската фаза на процеса?

Има няколко възможности. На първо място, пострадалия може да бъде само и единствено свидетел. Това не прегражда неговата възможност при една осъдителна присъда да иска обезщетение в гражданския съд по реда и правилата на гражданския процесуален кодекс. На следващо място, пострадалия може да бъде страна в съдебното производство като се конституира като „частен обвинител” и/или „граждански ищец”. Всъщност най-популярният вариант е комбинация от трите възможности, като често пострадалите са едновременно свидетели, частни обвинители и граждански ищци.

Каква е ролята на адвоката в този случай?

Препоръчително е, ако пострадалият не е ангажирал адокат по наказателно право до този момент, то в съдебна фаза да промени това. Така адвокатът може да помогне на пострадалия да бъдат изготвени молбите за конституиране като „частен обвинител” и „граждански ищец” и представени в съда в правилния момент. По-нататък участието на адвоката в съдебното производство като процесуален представител на пострадалия е в ролята на „повереник”, който най-общо казано се грижи изцяло за интересите на пострадалият в хода на съдебното производство.

Може  да разчитате на мен, адвокат Добри Райков, да защитавам вашите интереси като пострадал за да получите справедливост в наказателно дело. Завършил съм Юридическия факултет на Университета по национално и световно стопанство в гр. София, с отличие по дисциплините „Наказателно право“ и „Наказателен процес“. Разполагам с богат и дългогодишен опит в сферата на наказателното право, като съм специализирал в тази област.

За мен най-важно е да постигна възможно най-добрия резултат за клиента. Умея отлично писмено и устно да ползвам английски език, като съм отличен със сертификат за най-високо ниво С2 от Кеймбриджки унивеситет , както и френски език, като това ми е позволявало и помагало в практиката да водя кореспонденция и дела, както с чуждестранни клиенти, така и с наднационалните европейски институции включително Европейския съд по правата на човека.


Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

0889508502