Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

Опит за престъпление – кога се носи наказателна отговорност и какъв е размера на наказанието?

На първо място трябва да уточним какво точно представлява „опит”. Наказателния кодекс го дефинира по следния начин: Чл. 18, ал. 1 НК:

„Опитът е зачпочнатото изпълнение на умишлено престъпление, при което изпълнителното деяние не е довършено или, макар и да е довършено, не са настъпили предвидените в закона и искани от дееца общественоопасни последици на това престъпление.“

За повече яснота, ще посоча и пример: двама човека се разминават по улицата, като единия се опитва да дръпне чантата на другия и да я открадне, но потърпешвия реагира навреме и успява да спаси чантата. Макар деецът да се е насочил умишлено към извършване на престъплението кражба, по независеща от него причина не е успял. В този случай, несполучливия крадец ще отговоря за извършено престъпление кражба, което обаче е останало на стадий опит.

Какво обаче ще бъде наказанието?

На този въпрос отговоря ал.2 на чл. 18 от НК.

„При опит деецът се наказва с наказанието, предвидено за довършено престъпление, като се взема предвид степента на осъществяване на намерението и причините поради които престъплението е останало недовършено”.

Това означава, че размерът на наказанието се определя спрямо обстоятелствата поради които престъплението е останало недовършено. В практика е често срещано наказанието да бъде значително по-леко от предвиденото, което е в синхрон с принципите на хуманиза. В тази насока отбелязвам и чл. 58, б. „а“ НК във връзка с чл. 55 от НК в който е предвидена възможността за определяне на наказание под най-ниския предел на това, което е предвидено за довършеното престъпление или за замяна на предвиденото наказание за довършено престъпление с по-леко по вид наказание.

Трябва да отбележим и разкликата между довършен и недовършен опит, както и между годен и негоден опит. Довършен опит имаме, когато деецът е извършил всичко което е зависело от него за да настъпят врените последици от престъплението, но поради една или друга причина те не са настъпили. При недовършения опит, деецът е започнал извършването на престъплението, но не е успял да го довърши, и това е причината поради която престъплението е останало недовършено. Годният опит, от самото си име, означава, че действията на дееца са годни за да се извърши престъпление с тях, а негодният опит е точно обратното.

Ако деецът се откаже от извършване на престъплението доброволно?

Тогава носи ли се наказателна отговорност? Алинея 3 на чл. 18 от НК ни дава отговор: „При опит деецът не се наказва, когато по собствена подбуда:
а) се е отказал да довърши изпълнението на престъплението или
б) е предотвратил настъпването на престъпните последици.”

Довършен или недовършен опит

Налице е разлика при отказ от довършен или недовършен опит. За недовършения опит е характерно, че деецът не е довършил изпълнителното деяние и той се отказва да го довърши по собствена подбуда Това е достатъчно, за да не настъпят престъпните последици, защото няма да се формира причината за тяхното настъпване. Крадецът от нашия пример посяга за чантата, дори успява да я хване, но преди да я дръпне и потърпешвия дори да се усети, се отказва. В този случай наказaния няма, защото не се носи наказателна отговорност. 
Друго е положението при довършения опит, когато изпълнителното деяние е довършено и са налице всички обстоятелства за настъпване на негативния резултат – кражбата на чантата. Поради това законът предвижда деецът реално да е предотвратил престъпните последици от деянието. В нашия пример, крадецът дърпа чантата, тръгва на бяга с нея, но решава да спре и да я върне. В този случай, наказателната отговорност не се носи. Но има случаи когато, деецът решава да направи всичко зависещо от него да предостврати вредните последици, но все пак те да настъпят и престъплението да е довършено. Чантата е открадната, изхвърлена, а ценностите продадени. Колко и да иска крадецът да ги върне на пострадалия, това вече е невъзможно. В такъв случай наказателна отговорност има, като действията на дееца по предотвратяване на негативния резултат, могат да бъдат само смекчаващи вината обстоятеслтва.

На последно място, се спирам и на хипотезата при която опитът сам по себе си преставлява престъпление, отразена в чл. 19 от НК. Класическия пример е опитът за грабеж. Грабежът сам по себе си е двуактно престъпление /1.принуда + 2.Кражба/, но ако е останало само на стадий опит, и например само е упражнена принуда, то деецът ще отговоря за това престъпление.


Наказатален адвокат Добри Райков предоставя правна помощ по наказателно право в случаите на обвинение в опит на извършване на престъпление.

Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

Последни публикации

Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
02/06/2023
Правото на свобода на словото и изразяването
Правото на свобода на словото и изразяването
20/05/2023
Претърсване и изземване
Претърсване и изземване
10/04/2023

Тагове

АУАН Адвокат доброволно предаване Адвокат досъдебно производство Адвокат задържане под стража София Адвокат кражба Адвокат наказателно право Адвокат обжалване Адвокат пострадал КАТ Лъжесвидетлстване Опит за престъпление Пострадал адвокат КАТ адвокат за наркотици адвокат наказателно право софия адвокатска кантора София адвокатска кантора наказателно право София адвокат средна телесна повреда алкохол доброволно предаване добър адвокат наказателно право добър наказателен адвокат досъдебно производство държане на наркотични вещества задържане в полицията задържане под стража заповед за задържане заповед за напускане на общинско жилище изземване на наркотици кражба набедяване наказателно постановление наказателно право отказ от дрегер отказ от проба престъпление претърсване претърсване и изземване принудително настаняване за лечение притежание на наркотици протокол за претърсване и изземване телесна повреда употреба на наркотици шофиране под въздействие на алкохол шофиране след употреба на наркотици
0889508502