Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

Обжалване на наказателно постановление – трябва ли Ви адвокат ?

Какво да правим когато получим наказателно постановление и какво всъщност представлява наказателното постановление?

Наказателното постановление е административен акт, издаден от компетентен изпълнителен орган с властнически правомощия, с който се налага наказание на нарушител – правен субект. То е кулминацията на едно администратривно-наказателно производство, което е започнало със съставяне на акт за установяване на нарушение (АУАН), или както е по-популярен у нас израза „съставиха ми акт“. АУАН следва да отговаря на задължителни изисквания посочени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) в раздел II ( от чл.36 до чл.46). С този акт Вие не сте наказан. Неговата функция е да установи нарушение с правен документ въз основата на който да бъдете наказан с наказателно постановление. Съставянето на АУАН е задължителна предпоставка за издаването на наказателно постановление.

А кой издава наказателното постановление тогава?

Това не е актосъставителят на АУАН, често служител на КАТ, а овластен орган да издаде наказателно постановление, наричан наказващ орган. За пример, ако Ви бъде съставен АУАН от служител на КАТ в София, ще бъдете наказан от Началник на отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

Вашата първа защита в този процес е непосредствено след издаването на АУАН, когато може да посочите възражение срещу твърдяното нарушение, като след това разполагате и със 7-дневен срок да го направите.

Обжалване на наказателното постановление и ролята на адвоката.

Самото обжалване представлява проверка на наказателното постановление, което следва да отговаря на голям брой условия, посочени от чл.47 до чл. 58г в ЗАНН, за да бъде годен акт. Обжалването се прави с жалба от наказаното лице или негов пълномощник (адвокат) в посочения срок. До 23.12.2021г. срокът за обжалване беше 7 дни, но след последните законодателни промени срокът е увеличен на 14 дни. Жалбата се адресира до съответния орган, който ще извърши проверката, а именно съответният районен съд. Във всеки случай е абсолютно наложително срокът за обжалване и органът пред който да се прави да е посочен в самото постановление, като тяхната липса е самостоятелно основание за отмяна.

Защо трябва да ангажирате адвокат?

На първо място самата жалба трябва да отговаря на определени изисквания за да бъде допусната, и да има желания ефект. С правилното подаване на жалба се прегражда възможността наказателното постановление да влезе в сила. Съответно да бъдете реално наказан, поне до влизането в сила на решението на съда който гледа делото. Добрият адвокат следи не само за всички тези изисквания, но и съставя жалбата като посочва реални основания въз основа на които съдът да отмени наказателното постановление. Силните аргументи са ключът към успеха в едно такова начинание, като за това е нужно адвокатът да отдели специално внимание на вашия случай. Аргументите с които ще се атакува наказателното постановление не се изчерпват само с процесуалните изисквания за годност на АУАН и наказателно постановление според ЗАНН. Те включват защита срещу твърдяното нарушение според съответния закон.

Пример

За пример, бил Ви е съставен АУАН за нарушение по Закона за движението по пътищата (ЗДвП), като в последствие сте наказани с наказателно постановление (НП). В жалбата си адвокатът ще акцентира не само върху изискванията от ЗАНН, но и върху самият факт на нарушението по ЗДвП, и дали то е въобще извършено. Напълно възможно е АУАН и НП да са изрядни актове, но клиентът да не е извършил въобще нарушение, и на това основания да бъде отменено НП. Следва да отбележа, че решението на Районен съд също не е окончателно. То може да бъде обжалвано пред Административен съд като втора инстанция, чието решение е вече окончателно.

Обобщение

Административнонаказателното производство започва със съставянето на акт за установяване на нарушението (АУАН) който следва да отговаря на изискванията в ЗАНН. Може да се направи възражение като можете веднага или 7-дневен срок. Следващия момент е издаването на наказателното постановление от наказващия орган и връчването му. От момента в който е връчен започва да тече 7 (14) дневен срок за обжалване. Това е момента в който трябва да потърсите адвокатска помощ. Следва съставяне и подаване на жалба, след което делото се насрочва и гледа от съответния Районен съд, като неговото решение може да се обжалва пред Административен съд, чиито акт е окончателен.


Наказателен адвокат Добри Райков предоставя правна помощ по наказателно право по обжалаване на наказателни постановления.

Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

Последни публикации

Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
02/06/2023
Правото на свобода на словото и изразяването
Правото на свобода на словото и изразяването
20/05/2023
Претърсване и изземване
Претърсване и изземване
10/04/2023

Тагове

АУАН Адвокат доброволно предаване Адвокат досъдебно производство Адвокат задържане под стража София Адвокат кражба Адвокат наказателно право Адвокат обжалване Адвокат пострадал КАТ Лъжесвидетлстване Опит за престъпление Пострадал адвокат КАТ адвокат за наркотици адвокат наказателно право софия адвокатска кантора София адвокатска кантора наказателно право София адвокат средна телесна повреда алкохол доброволно предаване добър адвокат наказателно право добър наказателен адвокат досъдебно производство държане на наркотични вещества задържане в полицията задържане под стража заповед за задържане заповед за напускане на общинско жилище изземване на наркотици кражба набедяване наказателно постановление наказателно право отказ от дрегер отказ от проба престъпление претърсване претърсване и изземване принудително настаняване за лечение притежание на наркотици протокол за претърсване и изземване телесна повреда употреба на наркотици шофиране под въздействие на алкохол шофиране след употреба на наркотици
0889508502