Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

Наказателно право и процес

Какво всъщност представлява наказателното право извън учебниците по „Право“?

 Наказателният процес от своя страна урежда реда по който се извършва наказателното производство, за да се осигури разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона. Основният закон е Наказателно- процесуалният кодекс /НПК/. Процеса има две фази – досъдебна и съдебна. В досъдебната фаза се извършва самото разследване, събиране на доказателства, привличане на обвиняем и предаването на съд, докато в съдебната фаза съдът проверя всички доказателства, формира вътрешното си убеждение и взима решение за виновността на подсъдимия като се произнася с присъда. Адвокат по наказателно право и процес участва в двете фази.

На разговорен език, това е отрасъл на правото който се занимава с престъпленията и с процедурите свързани с разкриването им, както и предаването на обвинените в престъпление на съд. Материалното наказателно право ни казва какво е престъпление, правилата свързани с наказателната отговорност, както и кои деяния съставляват престъпления. Българското материално наказателно право е кодифицирано в Наказателния кодекс /НК/, като чл.9, ал. 1 ни дава дефицинията за престъпление –

 „Престъпление е това общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо.”

С кои закони си служи адвокат по наказателно право?

            Освен посочените два основни закона /НК и НПК/ добрият адвокат по наказателно право трябва да познава и да работи с множество други, като за пример ще посоча Закона за изпълнение на наказанията /ЗИН/, Закона за екстрадиция и европейска заповед за арест /ЗЕЕЗА/, Закона за движението по пътищатата/ЗДвП/, и др., а за административно- наказателните дела е задължително познанието на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, както и Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/ и други. Посочил съм неизчерпателно примери за обема от законодателство което е свързано с наказателното право, като вашият защитник следва да е запознат с цялата материя по тази специалност.

            Може  да разчитате на мен, адвокат по наказателно право и процес Добри Райков, да защитавам вашите интереси в наказателния процес. Завършил съм Юридическия факултет на Университета по национално и световно стопанство в гр. София, с отличие по дисциплините „Наказателно право“ и „Наказателен процес“. Разполагам с богат и дългогодишен опит в сферата на наказателното право, като съм специализирал в тази област. За мен най-важно е да постигна възможно най-добрия резултат за клиента. Умея отлично писмено и устно да ползвам английски език, като съм отличен със сертификат за най-високо ниво С2 от Кеймбриджки унивеситет , както и френски език, като това ми е позволявало и помагало в практиката да водя кореспонденция и дела, както с чуждестранни клиенти, така и с наднационалните европейски институции включително Европейския съд по правата на човека.


Наказателн адвокат Добри Райков предоставя правна помощ по наказателни дела.

Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

Последни публикации

Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
02/06/2023
Правото на свобода на словото и изразяването
Правото на свобода на словото и изразяването
20/05/2023
Претърсване и изземване
Претърсване и изземване
10/04/2023

Тагове

АУАН Адвокат доброволно предаване Адвокат досъдебно производство Адвокат задържане под стража София Адвокат кражба Адвокат наказателно право Адвокат обжалване Адвокат пострадал КАТ Лъжесвидетлстване Опит за престъпление Пострадал адвокат КАТ адвокат за наркотици адвокат наказателно право софия адвокатска кантора София адвокатска кантора наказателно право София адвокат средна телесна повреда алкохол доброволно предаване добър адвокат наказателно право добър наказателен адвокат досъдебно производство държане на наркотични вещества задържане в полицията задържане под стража заповед за задържане заповед за напускане на общинско жилище изземване на наркотици кражба набедяване наказателно постановление наказателно право отказ от дрегер отказ от проба престъпление претърсване претърсване и изземване принудително настаняване за лечение притежание на наркотици протокол за претърсване и изземване телесна повреда употреба на наркотици шофиране под въздействие на алкохол шофиране след употреба на наркотици
0889508502