Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

ЗОДОВ

ЗОДОВ

ЗОДОВ

Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ урежда отговорността на държавните органи при отмяна на техни актове и съответно обезщетение по ЗОДОВ. Това право е посочено в чл. 7 от Конституцията на Република България,  според който „Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица”.

Правата на обезщетение от държавата за вреди на гражданите се поражда от неправомерни действия и бездействия на държавни органи. Както и в следствие на допускането  незаконни актове в изпълнение на административната работа. Законът който развива този конституционен принцип и урежда реда е ЗОДОВ. По силата на ЗОДОВ  се ангажира отговорността на държавата.

Кои граждани имат право на обезщетение?

Гражданите които имат право на обезщетение са тези които са претърпели вреди от незаконосъобразен акт на държавен орган или са претърпели вреди при задържане под стража. Включително като мярка за неотклонение или домашен арест, когато същите са били отменени, както и във всички случаи, в които едно лице е било лишено от свобода в нарушение на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

Право на обезщетение имат и лицата които са били обвинени за извършване на престъпление, като в последствие са били оправдани или наказателното производство е прекратено поради давност. Както и в случаите, в които лицата са били обвинени, но наказателното производство е прекратено поради това, че не са извършили въпросното престъпление. Възможно е да търси парично обезщетение и за всички вреди, претърпени в следствие на прилагане от съда на административна мярка, ако вредите са пряка и непосредствена последица от този акт. Такъв е случаят, когато решението на органа бъде отменено като незаконосъобразно, при изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер, както и при незаконосъобразно използване на СРС-та /специални разузнавателни средства/.

Следва да се отбележи, че едно лице може да се ангажира отговорността на държавата и нейните органи само в случаите, в които  незаконния акт на държавен орган бъде отменен и обявен по надлежния ред за такъв.

Нужен ли е адвокат в дела по ЗОДОВ?

Може да разчитате на мен, адвокат по наказателно право Добри Райков, да защитавам вашите интереси в дело по ЗОДОВ. Завършил съм Юридическия факултет на Университета по национално и световно стопанство в гр. София, с отличие по дисциплините „Наказателно право“ и „Наказателен процес“. Разполагам с богат и дългогодишен опит в сферата на наказателното право, като съм специализирал в тази област. За мен най-важно е да постигна възможно най-добрия резултат за клиента.

Умея отлично писмено и устно да ползвам английски език, като съм отличен със сертификат за най-високо ниво С2 от Кеймбриджки унивеситет , както и френски език, като това ми е позволявало и помагало в практиката да водя кореспонденция и дела, както с чуждестранни клиенти, така и с наднационалните европейски институции включително Европейския съд по правата на човека.


Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

0889508502