Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

Как можете да бъдете наказан без АУАН?

 

Чл. 36, ал.2 от ЗАНН –  издаване на наказателно постановление без АУАН. Посочената разпоредбата чл.36, ал.2 от ЗАНН се прилага тогава, когато наказателното производство или съдебното такова е било прекратено срещу конкретно лице, на което впоследствие да е възможно налагане на административно наказание, доколкото НП би следвало да съдържа всички факти, въз основа на които наказващият орган да извърши преценка за съставомерност на деянието като административно нарушение.

Отделно от това с тези факти следва да бъде запознат и самият нарушител, за да организира защитата си в хода на административно наказателното производство.

За приложението на чл. 36, ал.2 от ЗАНН е необходимо наличието на идентичност между субектите и предмета на наказателното и административнонаказателното производство.

Но какво се случва, ако едно лице не е било привлечено като обвиняем, досъдебното производство е било прекратени и въпреки това е наказано с наказателно постановление?

При това положение административнонаказващият орган не е имал правната възможност да издаде наказателното постановление въз основа на постановлението на прокурора за прекратяване на ДП, ако и последното да му е било препратено с подобни указания. В разглежданата хипотеза на чл. 36, ал. 2 от ЗАНН постановлението на прокурора играе процесуалната роля на АУАН, а АУАН има не само констатираща и сезираща функции, но и обвинителна такава: със съставянето и връчването му на нарушителя се повдига административнонаказателно обвинение и от този момент той има право на защита – може да прави възражения, искания и т.н.

В примерния казус обаче на жалбоподателя не е било връчено постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство, тъй като не е имал качеството на пострадал или обвиняем, респективно – право да го обжалва, т.е. той изцяло е бил лишен от възможността да се защитава преди съдебната фаза на производството и на практика е узнал за повдигнатото му административно-наказателно обвинение едва с връчването на НП, съответно – постановлението на прокурора не е изиграло и , при тези данни не би могло изиграе обвинителна функция за административното нарушение, за което е бил санкциониран жалбоподателя.

При нужда от обжалване на наказателно постановление без АУАН следва да се обърнете към наказателен адвокат. Аз, адвокат наказателно право Добри Райков, разполагам с нужните знания, умения и опит да съдейства с вашия казус.


Наказатален адвокат Добри Райков предоставя правна помощ по наказателно право в случаите на обвинение в опит на извършване на престъпление.

Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

Последни публикации

Правото на свобода на словото и изразяването
Правото на свобода на словото и изразяването
20/05/2023
Претърсване и изземване
Претърсване и изземване
10/04/2023
Вина
Вина- част 2
27/01/2023

Тагове

АУАН Адвокат доброволно предаване Адвокат досъдебно производство Адвокат задържане под стража София Адвокат кражба Адвокат наказателно право Адвокат обжалване Адвокат пострадал КАТ Лъжесвидетлстване Опит за престъпление Пострадал адвокат КАТ адвокат за наркотици адвокат наказателно право софия адвокатска кантора София адвокатска кантора наказателно право София адвокат средна телесна повреда алкохол доброволно предаване добър адвокат наказателно право добър наказателен адвокат досъдебно производство държане на наркотични вещества задържане в полицията задържане под стража заповед за задържане заповед за напускане на общинско жилище изземване на наркотици кражба набедяване наказателно постановление наказателно право отказ от дрегер отказ от проба престъпление претърсване претърсване и изземване принудително настаняване за лечение притежание на наркотици протокол за претърсване и изземване телесна повреда употреба на наркотици шофиране под въздействие на алкохол шофиране след употреба на наркотици
0889508502