Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

ИЗГОТВЯНЕ НА КНИЖА

Изготвяне на книжа – жалби, молби, тъжби, граждански иск и др.

Изготвяне на книжа – жалби, молби, тъжби, граждански иск и др.

Нужен ли е адвокат по наказателно право  за изготвяне на книжа?

В сферата на правосъдието в България се е развил определен стил и формат към който трябва да се придържат всички практикуващи юристи. Истината е, че когато обикновеният гражданин, който няма юридическо образувание и практика се опита сам да изготвя писмен документ за съд, прокуратура и др., това се забелязва веднага. В тези случаи държавните органи се отнасят пренебрежително. Поради тази причина е необходимо да ангажирате наказателен адвокат който да Ви помогне с изготвяне на нужните документи.  

Изготвянето на книжа е една изключителна широка дейност която е свързана със създаването на документи нужни на клиента за защита на неговите интереси. С жалбата се изразява недоволство от един държавен акт пред по висшестоящ орган, докато с молбата се моли съответния орган да даде своето разрешение по процесуален въпрос. Сигналите се подават най-често до прокуратуратавъв връзка с възприето престъпление. Тъжбата е инструмент с който се инициират наказателните дела от частен характер при престъпления с по-ниска степен на обществена опасност. С гражданския иск се заявяват имуществените претенции на пострадалите в наказателното дело. Проекто-споразумението служат за представане на една предварителна версия на финалния акт, при постигнато съгласие с прокуратурата.


Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

0889508502