Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език
Вина

Какво е вина?

Вината представлява определено психическо състояние на субекта на престъплението, заключаващо се в определено негово субективно отношение към самото деяние и неговите последици. Вината, като свойство на деянието представлява неговата връзка с дееца. Но не от гледна точка на авторството, а на субективното отношение на самия деец към извършеното от него противоправно деяние.

Вината винаги се проявява в една от следните си форми:

  • умисъл, който може да бъде два вида – пряк или евентуален
  • непредпазливост, която също бива два вида, съответно небрежност и самонадеяност.

 При евентуалния или косвен умисъл деецът не желае пряко настъпването на вредата, но го допуска. Тук общественоопасните последици не са пряка цел на дееца, а възможен допълнителен резултат на неговото деяние. Деецът се съгласява с настъпването им, преследвайки друга цел, която може да бъде както правомерна, така и неправомерна. Деецът дава предимство на пряката цел, желаейки да я постигне дори с цената на причиняване, като допълнителен резултат, престъпни последици, които са възможни, но не и неизбежни.

Видове вина

В зависимост от това дали решението за извършване на престъпление е взето непосредствено преди неговото изпълнение или не разграничаваме- внезапен умисъл и предварителен умисъл. Внезапен умисъл имаме, когато решението е взето непосредствено преди извършване на престъплението. Той е характерен за т.нар. ситуативни престъпления. Предварителен умисъл имаме, когато решението за извършване на престъпление е взето предварително (не е взето непосредствено преди извъшване на престъпление). Няма точно определен критерии колко предварително е взето решението- изводът трябва да е свързан с конкретния случай.

В зависимост от емоционалното състояние на дееца  към момента на вземане на решение за извършване на престъплението и към момента напривеждането му  в изпълнение умисълът бива: обикновен, предумисъл и афектен умисъл. При  обикновен умисъл  няма особености от гледна точка на емоционалното състояние на дееца към посочените два момента. При предумисъла лицето е взело решението за извършване на престъпление предварително, когато е било в относително спокойно, хладнокръвно състояние. Предварително е обмислил мотивите за и против престъплението. При афектния умисъл лицето е било в състояние на физиологичен афект, лицето е било под влияние на силна емиция, която му пречи да взима правилни решения.

 В зависимост степента на конкретизиране на обществено опасните последици в съзнанието на дееца умисълът бива определен, неопределен и алтернативен. Определен (конкретизиран) умисъл имаме, когато  деецът цели точно определен обществено опасен резултат и нищо друго. Неопределениат (неконкретизиран) умисъл е характерен за джебчийските кражби. Алтернативен умисъл-  при него се приема, че деецът преследва един от няколко възможни, но ясно конкретизирани в съзнанието му резултата.

В зависимост от това дали изпълнението на решението за извършване на престъпление се поставя в зависимост от сбъдването на едно бъдещо несигурно събитие или не умисълът бива условен и безусловен. При условния умисъл изпълнението на решението за извършване на престъпление се поставя в зависимост от сбъдването на едно бъдещо несигурно събитие. При безусловен умисъл  изпълнението на решението за извършване на престъпление не се поставя в зависимост от сбъдването на едно бъдещо несигурно събитие.

     Втората форма на проявление на винатанепредпазливостта– също има своите разновидности.

Съгласно чл, 11, ал. (3) от НК:

„Деянието е непредпазливо, когато деецът не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди, или когато е предвиждал настъпването на тези последици, но е мислил да ги предотврати.”

При непредпазливостта се наблюдава недостатъчност на обмислянето и вниманието от страна на дееца, а също така и на неговата загриженост относно обществения ред и сигурност.

Съществуват и изключващи  вината обстоятелства. Те са определени факти от действителността, при чието наличие деецът не може правилно да я възприема и поради това не е в състояние да формира към своето деяние психично отношение, което да е съответно на обществените потребности. Изключващите вината обстоятелства не оправдават, а само извиняват извършването на деянието.


Наказатален адвокат Добри Райков предоставя правна помощ по наказателни дела.

Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

Последни публикации

Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
Как можете да бъдете наказан без да Ви е съставен АУАН?
02/06/2023
Правото на свобода на словото и изразяването
Правото на свобода на словото и изразяването
20/05/2023
Претърсване и изземване
Претърсване и изземване
10/04/2023

Тагове

АУАН Адвокат доброволно предаване Адвокат досъдебно производство Адвокат задържане под стража София Адвокат кражба Адвокат наказателно право Адвокат обжалване Адвокат пострадал КАТ Лъжесвидетлстване Опит за престъпление Пострадал адвокат КАТ адвокат за наркотици адвокат наказателно право софия адвокатска кантора София адвокатска кантора наказателно право София адвокат средна телесна повреда алкохол доброволно предаване добър адвокат наказателно право добър наказателен адвокат досъдебно производство държане на наркотични вещества задържане в полицията задържане под стража заповед за задържане заповед за напускане на общинско жилище изземване на наркотици кражба набедяване наказателно постановление наказателно право отказ от дрегер отказ от проба престъпление претърсване претърсване и изземване принудително настаняване за лечение притежание на наркотици протокол за претърсване и изземване телесна повреда употреба на наркотици шофиране под въздействие на алкохол шофиране след употреба на наркотици
0889508502