Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Акт, наказателно постановление, глоба
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Административнонаказателно правo

Съществуват такива деяния, които макар да са забранени от закона, не са толкова опасни, че да бъдат въздигнати в престъпления. Те попадат в частта на административнонаказателно право. Наказанията могат да бъдат различни, като най-честото е парична глоба и лишаване от определени права.

 

Нужен ли Ви е адвокат когато сте наказан за извършено административно нарушение?

Отговорът е да. Наказателните постановления с които се налагат наказанията за административни нарушение подлежат на обжалване и проверка пред съд. Самата процедура по обжалване на наказателното постановление е сложна, като успеха зависи от познанията в тази област поради което е нужно да бъде ангажиран специалист – добър адвокат по наказателно право и административнонаказателно право, който да Ви осигури необходимата правна помощ за най-добри резултати.

Най-честите случаи свързани с административните нарушения за тези по Закона за движение по пътищата. При съставянето на акт или фиш, или при получаването на наказателно постановление, винаги е добре да направите консултация с добър адвокат. Може всичко да изглежда изпипано, но един добър и опитен адвокат по административнонаказателно право може да види пропуски и нарушения в акта, които да доведат до неговото отменяне, и съответно обезщетение за неправилно наложено наказания.

Може  да разчитате на мен, адвокат Добри Райков, да поема вашето административнонаказателно дело. Завършил съм Юридическия факултет на Университета по национално и световно стопанство в гр. София, с отличие по дисциплините „Административно право“, „Наказателно право“ и „Наказателен процес“. Разполагам с богат и дългогодишен опит в сферата на административно-наказателното право, като за мен най-важно е да постигна възможно най-добрия резултат за клиента.


Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

0889508502