Наказателни дела
гр. София
Денонощна правна помощ
24/7 Без почивен ден
Адвокат наказателно право
Български, Английски и Френски език

АДВОКАТ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Правна помощ по наказателни дела
АДВОКАТ РАЙКОВ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Адвокат по наказателно право

Работата на адвоката по наказателно право е преди всичко да осигури най-добрата защита на своите клиенти, което да доведе до благополучен резултат. Това включва множество действия като:

  • Запознаване с делото;
  • Контактуване с разследващи органи, прокурор и съд;
  • Обжалване на актове на разследващи органи, прокуратура и съд;
  • Участие в досъдебното производство;
  • Представителство пред съд;
  • Разпит на свидетели в съдебна фаза;
  • Подготвяне на защитна пледоария и др.

Цялата тази дейност изисква специални знания и умения които се придобиват след 6 годишно обучение в специалност „Право“, три държавни изпита, изпит за юридическа правоспособност, изпит за адвокат, както и най-важно – с практика.

Макар по някои дела да не е задължително участието на защитник, липсата на специални знания и умения, описани в горния абзац, може само и единствено да навреди на подсъдимия. За да се постигне най-добрият резултат винаги е нужно да бъде ангажиран адвокат по наказателно право. В противен случай може  да се стигне дори до злоупотреба с незнанието на сам защитилия се подсъдим.

Пример

Приложението на чл. 66 от НК – института на условно осъждане не е задължително за съда, като закона казва, че при наличието на условията за условно осъждане съдът може, но не е задължен да го приложи, и да се стигна до ефективна присъда с влизане в затвор за едно престъпление при което това може да се избегне. Ако имате за защитник добър адвокат по наказателно право, до такъв пропуск не би се стигнало. Налице са и други примери като приложението на правилата за давност на наказателното преследване, правилата за реабилитацията, кумулация /множество присъди/, изключителни смекчаващи вината обстоятелства и др.

Дори когато изглежда, че ситуацията е безнадеждна, добрият адвокат по наказателно право може да види порок или нарушение в процеса, който да е във ваша полза. Всичко това води до извод, че винаги ангажирането на адвокат по наказателно право е задължителнo за да може да бъдете адекватно защитени.

Може  да разчитате на мен, адвокат Добри Райков, да поема защитата по вашето дело. Завършил съм Юридическия факултет на Университета по национално и световно стопанство в гр. София, с отличие по дисциплините „Наказателно право“ и „Наказателен процес“. Разполагам с богат и дългогодишен опит в сферата на наказателното право, като съм специализирал в тази област. За мен най-важно е да постигна възможно най-добрия резултат за клиента.

Умея отлично писмено и устно да ползвам английски език, като съм отличен със сертификат за най-високо ниво С2 от Кеймбриджки унивеситет , както и френски език, като това ми е позволявало и помагало в практиката да водя кореспонденция и дела, както с чуждестранни клиенти, така и с наднационалните европейски институции включително Европейския съд по правата на човека.


Контакт:
Денонощна правна помощ
адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев 7А“
телефон: +359 889 508 502
email: dobriraykov@gmail.com

0889508502